TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-0003
Ideiglenes honlap
Szeged város évszázadok óta a magyar oktatás egyik fellegvára. Különösen is azzá vált a 20. században, a felsőoktatás megindulásával. Városunk vezetése éppen ezért mindig kiemelt jelentőséget tulajdonított a közép- és alapfokú oktatásnak is, hiszen a szegediek mindig pontosan értették, hogy a kiművelt emberfők sokasága teszi lehetővé a gazdasági fejlődést, ezen keresztül pedig saját boldogulásukat is. Az oktatás tartalmi kérdéseit illetően a város hagyományosan erős a természettudományokban. Elég ha csak az MTA Szegedi Biológiai Központjára, a Klinikákra, vagy a közeljövőben megépítendő Lézerkutató Központra gondolunk. Ezek az intézmények egyszerre jelentenek gazdasági fejlődési lehetőséget és munkalehetőséget is. Ugyanakkor a város vezetése érzi és érti azt az országos tendenciát is, amely az előző években kialakult oktatáspolitikai diskurzusok során vált nyilvánvalóvá: a hazai természettudományos oktatás válságát. Mindez megnyilvánul mind a település, mind a szegedi kistérség, mind pedig a régió iskoláinak szintjén.
A dél-alföldi régió vezető városaként átérezzük annak felelősségét, hogy ezeknek a tantárgyaknak az oktatását kiemelt szempontként kezeljük a közeli és a távoli jövőben egyaránt. Az országos kompetenciamérések, valamint a PISA felmérés eredményei egyöntetűen igazolják, hogy ezek az erőfeszítések nem hiábavalóak: a város és a régió Budapest után a második legeredményesebb bázisa e tárgyak oktatásának. Mindazonáltal azt is tudjuk, hogy ez az eredmény nem egyöntetű a város, a kistérség és a régió minden iskolájában. Mindez arra a következtetésre vezetett, hogy további lépések megtételére is szükség van ezen a téren. A városban működő szakértők és szaktanácsadók jelentései elsősorban arra utalnak, hogy nem megfelelő az iskolákban elvégzett demonstrációs, de főleg tanulókísérleti órák száma. Ez pedig olyan tény, amin csak komoly szellemi és pénzügyi befektetéssel lehet javítani. A pedagógusok leterheltsége és az iskolák felszereltsége egyaránt abba az irányba mutat, hogy a természettudományos kísérletezés terén csak fenntartói szándék és cselekvési terv érhet el komoly eredményeket.
Ahogy már fentebb is említettük Szeged és környéke a nehézségekkel együtt is a magyar természettudományos oktatás egyik fellegvárának tekinthető. Ebben a tényben jelentős szerepet játszanak azok az iskolák (különösen is a pályázat megvalósítási helyét biztosító Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium), amelyekbe járó diákok évtizedek óta vezető helyeken szerepelnek az országos és nemzetközi versenyeken. A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanulói a természettudományos diákkutatói mozgalomban is kiemelkedően sikeresek. Ennek a szintnek a folytatásához is szükség van egy olyan bázisra, amely intézményesített formában biztosítja a szakmai és műszaki hátteret.
Fontos szempont volt az is, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium a szegedi székhelyű Magyar Biológiatanárok Országos Egyesületére bízta a Nemzetközi Biológiai Diákolimpiára és az Európai Unió Természettudományos Diákolimpiájára utazó magyar csapatok tagjainak kiválasztását és felkészítését. Ezt a tevékenységet városunk büszkén támogatja. Az eddig megszerzett aranyérmek alátámasztják ezt a tényt. Az országos érdekű olimpiai felkészítés akkor működhet tartósan sikeresen, ha állandó - más intézményektől független bázist találnak a városban.
Jelen pályázat keretei éppen ezért az egyik legalkalmasabb eszköznek tűnnek ahhoz, hogy a fenti igényeknek a város vezetése megfeleljen. Az elkészítendő laboratórium különösen is jó lehetőségeket biztosít tehát városunk, kistérségünk és régiónk számára, hogy mind az itt tanuló széles tanulói közösség, mind pedig a legtehetségesebb diákok alkalmat kapjanak tanulókísérletek és diákkutatások végzésére. A pályázat képzési lehetőségei, disszeminációs és fenntartási kötelezettsége pedig biztosítékot jelent arra, hogy ez a változás valóban tartós és hathatós legyen.